توافقنامه همکاری بین جامعه ایرانیان آلمان و کنگره ایرانیان کانادا

به دنبال گفت و گوها و رایزنی های انجام شده بین کنگره ایرانیان کانادا و جامعه ایرانیان آلمان، دو نهاد برای تبادل نظرهای بیشتر و انتقال تجربیات به یکدیگر، توافقنامه امضا کردند

به دنبال گفت و گوها و رایزنی های انجام شده بین کنگره ایرانیان کانادا و جامعه ایرانیان آلمان، دو نهاد برای تبادل نظرهای بیشتر و انتقال تجربیات به یکدیگر، توافقنامه امضا کردند.

هیات مدیره کنگره ایرانیان با انتشار بیانیه، جزییات این توافقنامه را به قرار زیر ذکر کرد

انجام گفت وگوهای۶ ماهه: هیات مدیره دو سازمان توافق کردند هر ۶ ماه یک بار جلسه ی گفت و گویی را برای تبادل نظر و تبادل تجربیات از طریق تلفن و یا ویدئو کنفرانس در زمان مناسب برای هیات مدیره های دو سازمان ترتیب دهند. اولین گفت و گو بین دو سازمان در سه ماهه ی آخر سال ۲۰۱۶ برگزار خواهد شد. این جلسات ۶ ماهه برای آگاهی دو نهاد از فعالیت های یکدیگر، تبادل تجربیات، و گفت و گو در رابطه با همکاری های احتمالی انجام میشود.

اطلاع رسانی متقابل در رابطه با فعالیت های دو سازمان به مخاطبان از اخبار و فعاليت هایی که هر نهاد به تشخيص خود برای آگاهی مخاطبانش جالب و مفيد می داند و ثبت اطلاعات دو سازمان در وبسایت های یکدیگر


دربـاره سازمـان «جامعـه ایرانیـان در آلمان»

هدف جامعه ایرانیان در آلمان دفاع از منافع مادی و معنوی ايرانيان و افزايش نفوذ و توان آنان درعرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی در جمهوری فدرال آلمان است. 
وبسایت http://iranischegemeinde.org/fa

درباره کنگره ایرانیان کانادا
کنگره ایرانیان کانادا سازمانی است غیرانتفاعی، غیر مذهبی و غیر حزبی که به همت جمعی از فعالان اجتماعی از سال 2007 میلادی پایه گذاری و شروع به فعالیت نموده است. هدف اصلی بانیان این حرکت، ایجاد ساختاری برای هماهنگ سازی صدای همه ایرانیان مهاجر (با هر باور سیاسی، مذهبی و اجتماعی) در پیگیری حقوق و منافعشان از طریق ارتباط موثر با سیاست گذاران کانادا در سطوح ملی و استانی بوده است. کنگره ایرانیان کانادا در طی این سالها مسیر پر فراز و نشیبی را طی نموده و امروز به عنوان یکی از فراگیرترین سازمان های اجتماعی جامعه ایرانیان در کانادا محسوب میشود. بخش اعظم اعضای کنگره در محدوده تورنتوی بزرگ و شهرهای همجوار آن زندگی می کنند.
www.iccongress.ca

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Donate Find an Event

About Us

The Iranian Canadian Congress is a non-profit, non-partisan and non-religious organization established in 2007 to represent the interests of Iranian-Canadians and encourage their participation in Canadian society.

Read more

Contact Us

45 Sheppard Avenue East, Unit 900

Toronto, Ontario, M2N 5W9

Email: [email protected]a

Phone: 647-539-4344

Contact us

 

Connect

 

Get Updates