مجمع عمومی کنگره ایرانیان کانادا: یکشنبه ۱۵ می، ۲۰۱۶

مجمع عمومی سالیانه کنگره ایرانیان کانادا

زمان: یکشنبه ۱۵ ماه مه، ۲۰۱۶ ساعت ۲ بعدازظهر

مکان: سالن اجتماعات شهرداری نورت یورک، واقع در ۵۱۰۰ خیابان یانگ

agm16-fb-banner-2.png 

اعلامیه رسمی مجمع عمومی سالیانه کنگره ایرانیان کانادا

 

اعضای محترم کنگره ایرانیان کانادا

 

بدینوسیله به آگاهی می رساند که مجمع عمومی سالیانه کنگره ایرانیان کانادا ساعت ۲ بعدازظهر روز یکشنبه ۱۵ ماه مه ۲۰۱۶ در سالن اجتماعات شهرداری نورت یورک برای رسیدگی به موارد ذیل برگزار خواهد شد 

گزارش فعالیت و عملکرد کنگره ایرانیان کانادا در ۱۲ ماه گذشته -

برگزاری انتخابات برای جای گزینی شش (۶) عضو هیأت مدیره که دوره ماموریت آنان پایان می یابد -

 

شرایط نامزدی برای عضویت در هیات مدیره به استناد اساسنامه کنگره ایرانیان کانادا بشرح زیر است 

الف) عضویت در کنگره ایرانیان کانادا برای حداقل یکسال کامل که زمان آن بلافاصله پیش ازتاریخ انتخابات پیش رو محاسبه میگردد؛

ب)  حداقل ۲۱ سال و یا بیشتر سن داشته باشند؛

ج) شهروند کانادا باشند؛

د) حداقل (یا در مجموع) ۵ سال در کانادا ساکن بوده باشند؛

ه) بایستی دارای سوء پیشینه نباشند؛ 

همگی اعضای علاقمند به عضویت در هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا که دارای شرایط فوق هستند میبایست تا تاریخ ۱۵ آوریل، ۲۰۱۶ پیش از ۱۱:۵۹ شب قصد عضویت خود در هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا را به آدرس ایمیل کنگره ارسال کنند

[email protected]

برای تکمیل مراحل نامزدی افرادی که قصد خود به عضویت در هیات مدیره را برای هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا اعلام کرده اند باید تا ۲۰ ماه آوریل، ۲۰۱۶ مدارک زیر را به آدرس ایمیل کنگره ارسال کنند

[email protected]

خلاصه ای از سوابق و دلایل علاقمندی برای عضویت در هیأت مدیره در حد اکثر ۳۰۰ لغت -
 یک عکس جدید در اندازه پاسپورت -

گواهی عدم سوء پیشینه از اداره پلیس -

توجه

تنها اعضای کنگره می توانند در مجمع عمومی شرکت کرده و رأی دهند. از اینرو آنهایی که تا پایان روز جمعه ۶ ماه مه ۲۰۱۶  به عضویت کنگره در آمده و یا عضویت خود را تمدید کنند می توانند در انتخابات شرکت نمایند

 

هیأت مدیره کنگره ایرانیان کانادا

About Us

The Iranian Canadian Congress is a non-profit, non-partisan and non-religious organization established in 2007 to represent the interests of Iranian-Canadians and encourage their participation in Canadian society.

Read more

Contact Us

45 Sheppard Avenue East, Unit 900

Toronto, Ontario, M2N 5W9

Email: [email protected]a

Phone: 647-539-4344

Contact us

 

Connect

 

Get Updates