اخبار

سلام تورنتو: نامزد رهبری حزب نیودمکرات کانادا :کانادا باید روابط خود با ایران را از سر بگیرد

August 14, 2017

https://goo.gl/xZ7dJg :برای مطالعه متن کامل خبر به پیوند زیر مراجعه کنید 


سلام تورنتو: بررسی مشکلات ایرانیان تازه وارد با حضور کارشناسان و اعضای کامیونیتی – جمعه 4 آگوست برگزار می شود

August 02, 2017
https://goo.gl/tsTvUW :برای مطالعه متن کامل خبر به پیوند زیر مراجعه کنید  

سلام تورنتو: از سرگیری روابط با ایران را تسریع کنید

July 20, 2017

https://goo.gl/xZ7dJg :برای مطالعه متن کامل خبر به پیوند زیر مراجعه کنید 

About Us

The Iranian Canadian Congress is a non-profit, non-partisan and non-religious organization established in 2007 to represent the interests of Iranian-Canadians and encourage their participation in Canadian society.

Read more

Contact Us

45 Sheppard Avenue East, Unit 900

Toronto, Ontario, M2N 5W9

Email: info@iccongress.ca

Phone: 647-539-4344

Contact us

 

Connect

   

 

Get Updates