تحقیق پیرامونِ مسائل و مشکلاتِ ایرانیانِ تازه‌وارد به کانادا توسط کنگره‌ی ایرانیان کانادا

.لطفاً پرسش‌نامه مربوط به ایرانیان تازه وارد به کانادا را پر کنید 

.کنگره‌ی ایرانیان کانادا، در راستای سیاست‌های خود در حمایت از ایرانیانِ تازه‌وارد به کانادا، در حال انجامِ تحقیقی گسترده پیرامون مسائل و مشکلاتِ این گروه از ایرانیانِ ساکن در کانادا می‌باشد

. با وجود آن که کنگره‌ی ایرانیانِ کانادا آشناییِ ضمنی با بسیاری از این مشکلات دارد، بررسیِ دقیق‌تر و اطلاع از جزئیاتِ تجربیاتِ این گروه از ایرانیان می‌تواند به عنوان منبعی موثق و قابل اتکا جهتِ رساندنِ صدای ایرانیانِ کانادا به گوشِ دولتِ کانادا، احزاب سیاسی، و سازمان‌های مردم‌نهاد، مورد استفاده قرار گیرد

کنگره‌ی ایرانیانِ کانادا قصد دارد تا بر اساس یافته‌ها و نتایج این تحقیق، در مذاکرات و گفت‌وگوهای خود با گروه‌ها و احزابِ سیاسیِ کانادا، توجه‌ای ویژه‌ای به مشکلاتِ ایرانیانِ تازه‌وارد به کانادا داشته باشد. یکی از اهداف کنگره این است که با آگاه کردنِ احزاب سیاسی کانادا از جزئیاتِ مسائلِ پیشِ روی ایرانیانِ تازه‌وارد، به حل و فصل آن‌ها کمک کند. در همین راستا، جلسه‌ی مشورت عمومی با حضور متخصصان و برخی از اعضای اجتماعِ ایرانیانِ کانادا، روز جمعه چهار آگوست در سیویک سنترِ نورت یورک نیز برگزار شد 

قدمِ بعدی در انجامِ این پروژه‌ی تحقیقی، جمع‌آوریِ پاسخ‌های ایرانی-کانادایی‌های عزیز به پرسش‌نامه‌ای است که در همین راستا تدوین شده است. بدین وسیله از تمامی ایرانیانِ مقیمِ کانادا دعوت می‌شود تا با پاسخ‌گویی به این پرسش‌نامه، ما را در انجامِ هر چه بهتر این پروژه‌ی تحقیقی یاری رسانند. گرچه سوالاتِ این پرسش‌نامه به طور خاص مربوط به مسائلِ ایرانیانِ تازه‌وارد است، اما پاسخ‌های عزیزانِی که سال های بیشتری در کانادا زندگی کرده اند نیز،در رابطه با تجربیات سال های نخست مهاجرت به کانادا، به کنگره کمک خواهد کرد تا تصویری دقیق‌تر از مسائل و مشکلاتِ ایرانیانِ مهاجر به کانادا داشته باشد. لطفاً از خانواده و آشنایانِ خود نیز بخواهید که پنج دقیقه از وقت خود را صرف پاسخ‌گویی به این پرسش‌نامه کنند

حمایت از ایرانیانِ تازه‌وارد به کانادا یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاریِ کنگره‌ی ایرانیان کانادا محسوب می‌شود. آشناییِ بیشتر با مسائل و مشکلاتِ این گروه از ایرانیان به کنگره کمک خواهد کرد تا در راستای احیای حقوقِ ایرانیانِ کانادا قدم‌های مطمئن‌تر و محکم‌تری بردارد. با پاسخ دادن به این پرسش‌نامه، اجتماعِ ایرانیانِ کانادا را یاری کنید

 

برای تکمیل پرسش نامه به صورت آنلاین به لینک زیر مراجعه کنید. در این پرسش نامه هیچ نیازی به وارد کردن نام و اطلاعات شخصی نیست

http://www.iccongress.ca/survey

 

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Donate Find an Event

About Us

The Iranian Canadian Congress is a non-profit, non-partisan and non-religious organization established in 2007 to represent the interests of Iranian-Canadians and encourage their participation in Canadian society.

Read more

Contact Us

45 Sheppard Avenue East, Unit 900

Toronto, Ontario, M2N 5W9

Email: [email protected]a

Phone: 647-539-4344

Contact us

 

Connect

 

Get Updates