مصاحبه با آقای مجید جوهری نماینده مجلس فدرال به مناسبت هفته سلامت روان

هفته گذشته، هفته آگاهی سلامت روان بود. با در نظر گرفتن شرایط دشوار کنونی و نگرانیهای اجتماعی و اقتصادی بخصوص در جوامع مهاجر نیاز به توجه‌ و پرداختن به سلامت روان و ضرورت آگاهی و دسترسی به نهادهای یاری دهنده در این مقوله بیش از پیش احساس می شود. در نظرسنجی اخیر انجام شده از سوی کنگره نیز تلاش برای آگاهی رسانی و بهبود سلامت روانی در جامعه ایرانی کانادایی توسط شرکت کنندگان در نظرسنجی به عنوان مهمترین معضلی که کنگره ایرانیان لازم است به آن بپردازد، مشخص شده بود. 

در همین رابطه مصاحبه کوتاهی با آقای مجید جوهری نماینده لیبرال در دولت فدرال از شهر ریچموندهیل داشتیم که شما را به دیدن آن دعوت می کنیم. ایشان در طول مسوولیت شان تمرکز ویژه ای بر روی آگاهی رسانی در زمینه سلامت روان و بهبود آن در جامعه داشته اند.

 https://youtu.be/rZ0UakW6cVc 

Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • Iranian Canadian Congress
    published this page in News 2021-05-15 02:21:39 -0400

Donate Find an Event

About Us

The Iranian Canadian Congress is a non-profit, non-partisan and non-religious organization established in 2007 to represent the interests of Iranian-Canadians and encourage their participation in Canadian society.

Read more

Contact Us

45 Sheppard Avenue East, Unit 900

Toronto, Ontario, M2N 5W9

Email: [email protected]a

Phone: 647-539-4344

Contact us

 

Connect

 

Get Updates