درخواست تعدادی از خانوادگان قربانیان پرواز ۷۵۲

برخی از اعضای خانواده های قربانیان پرواز ۷۵۲ با ما تماس گرفته اند تا متن زیر را با اعضای خود در میان بگذاریم. لطفا پس از خواندن متن آن را با اطرافیان خود نیز به اشتراک بگذارید تا خانواده درجه یک این قربانیان بتوانند به منظور همدلی و همکاری یکدیگر را پیدا کنند.

این دعوتنامه ای برای خانواده درجه یک قربانیان پرواز ۷۵۲ است تا بتوانند در یک گروه اختصاصی که توسط خود این خانواده ها ایجاد شده و نظارت می شود، با هم در تماس باشند. این گروه برای مراوده و سازماندهی موثر ثر میان خانواده ...ها و به منظور همدلی و همکاری ایجاد شده است.

در صورت تمایل لطفا اطلاعات زیر را به آدرس ایمیل [email protected] ارسال کنید:
۱. نام
۲. شماره تماس
۳. آدرس ایمیل
۴. نام مسافر پرواز
۵. نسبت مسافر با شما

توجه: لطفا اطلاعات تماس تنها یک عضو از خانواده درجه یک (مادر، پدر، خواهر، برادر، فرزند دختر یا پسر)‌ مسافر را ارسال نمایید.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Donate Find an Event

About Us

The Iranian Canadian Congress is a non-profit, non-partisan and non-religious organization established in 2007 to represent the interests of Iranian-Canadians and encourage their participation in Canadian society.

Read more

Contact Us

45 Sheppard Avenue East, Unit 900

Toronto, Ontario, M2N 5W9

Email: [email protected]a

Phone: 647-539-4344

Contact us

 

Connect

   

 

Get Updates