گفت‌وگوی ژورنال ایرانیان کانادا با دکتر مسلم نوری رییس‌هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا

محور بحث‌ها:
- بررسی اجمالی فعالیت‌های یک‌سال گذشته هیات مدیره
- پاسخ به انتقاد درباره شیوه اطلاع‌رسانی فعالیت‌های کنگره
- پاسخگویی راجع به میزان مشارکت اعضای هیات مدیره در طول سال
- معرفی کلی برنامه‌های هیات مدیره کنگره در سال
نگاهی به کارنامه فعالیت‌های هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا
در آستانه برگزاری مجمع‌عمومی کنگره ایرانیان کانادا که 30 ژانویه 2022 برگزار شد، ژورنال ایرانیان کانادا در گفت‌وگویی با دکتر "مسلم نوری" رییس هیات مدیره کنگره به بررسی اجمالی کارنامه یک‌ساله این هیات مدیره پرداخته است.
در این گفت‌وگو ارزیابی کلی عملکرد هیات‌ مدیره از نظر کمی و کیفی، نحوه اطلاع‌رسانی فعالیت‌های کنگره، ارزیابی میزان مشارکت اعضای هیات مدیره و معرفی کلی برنامه‌های کنگره در سال 2022 انجام شد.

Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • ICC Communications
    published this page in ICC in the Media 2022-02-03 11:10:11 -0500

Donate Find an Event

About Us

The Iranian Canadian Congress is a non-profit, non-partisan and non-religious organization established in 2007 to represent the interests of Iranian-Canadians and encourage their participation in Canadian society.

Read more

Contact Us

45 Sheppard Avenue East, Unit 900

Toronto, Ontario, M2N 5W9

Email: [email protected]a

Phone: 647-539-4344

Contact us

 

Connect

 

Get Updates