با تایید قاضی دادگاه عالی اونتاریو، پرونده حقوقی کنگره ایرانیان کانادا به طور کامل بسته شد

با حکم قاضی هینی در روز ۲۲ فوریه ۲۰۲۱، پرونده‌ حقوقی‌ علیه کنگره، که از سال ۲۰۱۹ با شکایت خانم‌ها کامنوش شهابی و مهردخت هادی و آقایان شایان معین و بابک پیامی به جریان افتاده بود، به طور کامل بسته شد. در این حکم، قاضی گزارش ناظر دادگاه آقای ماروین هابرمن در مورد سلامت برگزاری را تایید نموده و پرونده‌ی حقوقی را خاتمه یافته اعلام می‌کند.

 

با بسته شدن این پرونده، هیئت مدیره کنگره می‌تواند تمامی تمرکز خود را بر روی خدمت‌رسانی و کمک به اعضا و سایر هموطنان ایرانی کانادایی معطوف نماید. با توجه به مخارج بسیار زیادی که این پرونده‌ حقوقی برای سازمان به همراه داشته است، با کمک‌های مالی خود ما را در پیشبرد برنامه‌ها و اهداف سودمند برای جامعه‌ ایرانی کانادایی یاری نمایید.

 

 

 

On February 22, 2021, Justice Hainey granted an order to close the legal case brought forward against the Iranian Canadian Congress (ICC) by Babak Payami, Kamnoosh Shahabi, Mehrdokht Hadi, and Shayan Moin in 2019. By this order, the court officially declares that the final report by the court-appointed monitor, Marvin J. Huberman, complies with the order of Justice Hainey, dated September 14, 2020, and the application is dismissed. 

 

With the legal case finally closed, the board of directors can focus all its efforts on providing services to its members and the broader Iranian-Canadian community. This legal case imposed a significant cost on the ICC, putting unprecedented financial pressure on the organization. In order to help our efforts in serving our community, please consider donating to ICC.

Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • Iranian Canadian Congress
    published this page in News 2021-02-27 17:49:44 -0500

Donate Find an Event

About Us

The Iranian Canadian Congress is a non-profit, non-partisan and non-religious organization established in 2007 to represent the interests of Iranian-Canadians and encourage their participation in Canadian society.

Read more

Contact Us

45 Sheppard Avenue East, Unit 900

Toronto, Ontario, M2N 5W9

Email: [email protected]a

Phone: 647-539-4344

Contact us

 

Connect

 

Get Updates