بررسی نتایج نظرسنجی کنگره ایرانیان کانادا درباره بحران کرونا

بررسی نتایج نظرسنجی کنگره ایرانیان کانادا درباره بحران کرونا

کنگره ایرانیان کانادا به تازگی یک نظرسنجی انجام داده تا نگرانی ها و درخواست های جامعه ایرانی-کانادایی را بررسی کند. در این نظرسنجی که در رسانه های مختلف اجتماعی مربوط به کنگره ایرانیان کانادا انتشار یافت، 241 نفر شرکت کردند که در ادامه به بررسی نظراتشان خواهیم پرداخت:
همانطور که در دیاگرام های زیر دیده میشود، بیش از هفتاد و پنج درصد از پاسخ دهندگان در سنین بالای سی و پنج سال بوده و شصت و هشت درصد از آنها، شهروند کانادا هستند.

 

 

سوال نخست نظرسنجی درباره میزان دغدغه افراد در دوران ھمه گیری کرونا در موارد مالی، پزشکی، سلامت روان یا دریافت کمک های فیزیکی بود که مشخصا مشکلات مالی و اقتصادی، نگرانی عمده پاسخ دهندگان به این نظرسنجی بود.

 

 

در پاسخ به سوال دوم مشخص است که تنها عده بسیار اندکی مواردی همچون در خانه ماندن، شرکت نکردن در اجتماعات و رعایت فاصله دو متری با دیگران را رعایت نکرده اند که این خود نشان از دقت بسیار زیاد جامعه ایرانی-کانادایی در رعایت توصیه های مقامات بهداشتی کانادا دارد.

 

در پاسخ به سوال سوم درباره انتظارات افراد از سازمان ها و فعالین جامعه ایرانی- کانادایی، تسهیل دریافت مشاوره در زمینه های مالی و اقتصادی بیشترین اقبال را داشت. اگرچه نزدیک به نیمی از پاسخ دهندگان، تسهیل در دریافت مشاوره های پزشکی و روانشناسی را نیز از دغدغه های خود برشمردند. در میان دیگر پاسخ ها، عده ای به آگاه سازی بیشتر جامعه و کمک به دانشجویان ایرانی داخل کانادا نیز اشاره کرده بودند. 

 

 

بیش از نود درصد از پاسخ دهندگان به سوال چهارم، برای آشنایان و اقوام خود در ایران ابراز نگرانی کردند.

 

 

بیش از شصت درصد از پاسخ دهندگان در پاسخ به آخرین سوال درباره انتظارشان از سازمان ها و فعالین جامعه ایرانی- کانادایی، گفته اند تلاش برای رفع یا کاهش تحریم ها علیه ایران و با کمی اختلاف، نزدیک به شصت درصد افراد، جمع آوری و ارسال کمک های پزشکی و انسان دوستانه و آگاهی رسانی درباره تاثیر تحریم ها بر توانایی ایران برای مقابله با کرونا را انتظار دارند.  

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Donate Find an Event

About Us

The Iranian Canadian Congress is a non-profit, non-partisan and non-religious organization established in 2007 to represent the interests of Iranian-Canadians and encourage their participation in Canadian society.

Read more

Contact Us

45 Sheppard Avenue East, Unit 900

Toronto, Ontario, M2N 5W9

Email: [email protected]a

Phone: 647-539-4344

Contact us

 

Connect

   

 

Get Updates