در باب پروژه هنر ۱۴۰۰

اولین جلوه کارهای هنری نوع بشر به پیش از تاریخ بازمی گردد. یافته های باستان شناسی نشان میدهد که بشر اولیه برای تسکین ترسها و نگرانیها، غمها و غصه های خود از نیروی تسکین بخش هنر استفاده می کرده و این شگرد تبدیل به  بخشی از ذات ما شده است .

سال گذشته، سال تراژدیهای بزرگ برای جهان بود. میلیونها تن جان خود را از دست دادند یا شاهد مرگ عزیزانشان بودند. کره زمین تبدیل  به زندان شد. در هر گوشه جهان مردم ناچار شدند در قرنطینه باشند.

شرایط  سختی که هنوز همچنان زندگی ما را تکان میدهد. نگرانیها و اضطرابهای ما همچنان ادامه دارد . هنوز نمیدانیم در آخر این داستان هولناک ما کجا خواهیم بود. چه کسی زنده خواهد بود و چه کسی جان خود را از دست خواهد داد یا چه کسانی بعد از این بحران هنوز قادر خواهند بود زندگی عادی خود را در پیش گیرند. 

در چنین شرایط پیچیده ای ادامه حیات ما نیاز به همیاری دارد تا بتوانیم امیدوارانه و با انرژی به زندگیمان ادامه دهیم. 

برنامه هنر ۱۴۰۰ کنگره ایرانیان کانادا در واقع تلاشی است برای ایجاد همبستگی جمعی با بکارگیری  نیروی درمانی نهفته در هنر

این پروژه با یک نمایشگاه نقاشی آغاز شده که تمرکز آن بر کار زنان است . علت این انتخاب  بر این اساس است که طبق  داده های بین المللی میزان فشار روحی و جسمی بر روی زنان بیشتر از مردان بوده و در جامعه سلامت روحی و جسمی زنان بیش از دیگران در معرض خطر است

همچنین داده های بین المللی نشان میدهد که زنان در بحران  کرونا بدلیل کم بودن دسترسی شان به منابع مالی درگیر مشکلات بیشتری از مردان هستند. بعلاوه در سراسر جهان درصد خشونتهای خانوادگی به دلیل فشارهای اجتماعی ناشی از خانه ماندن و قرنطینه بالا رفته است

دستتان را به دست ما بدهید تا از این معابر صعب العبور گذر کنیم. در چنین شرایطی جامعه جهانی نیاز به همدلی و اتحاد اجتماعی دارد. 

 آرزو خدیر، سمن طبسی نژاد، فوریه  ۲۰۲۱Showing 2 reactions

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • Anonymous
    followed this page 2021-02-27 15:56:20 -0500
  • ICC Secretary
    published this page in News 2021-02-26 10:16:48 -0500

Donate Find an Event

About Us

The Iranian Canadian Congress is a non-profit, non-partisan and non-religious organization established in 2007 to represent the interests of Iranian-Canadians and encourage their participation in Canadian society.

Read more

Contact Us

45 Sheppard Avenue East, Unit 900

Toronto, Ontario, M2N 5W9

Email: [email protected]a

Phone: 647-539-4344

Contact us

 

Connect

 

Get Updates