گزارش سه ماهه- گفت و گو سلام تورنتو با بیژن احمدی رئیس هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا

گفت و گوی سلام تورنتو با بیژن احمدی رئیس هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا در رابطه با فعالیت های سه ماهه ی گذشته کنگره ایرانیان کانادا پس از آخرین مجمع عمومی سازمان در مه ۲۰۱۶

:برای خواندن متن کامل این مصاحبه اینجا را کلیک کنید. بخشی از این مصاحبه

 تيم جديد کنگره ايرانيان کانادا با انرژي مثبت و کار و تلاش فوق العاده در حال پيشبرد برنامه هاي خود و تلاش براي پيشرفت اين سازمان است. خوشبختانه تيم جديد با تفاهم، صميميت، روحيه قوي در کار تيمي و پشتکار بالا در حال انجام فعاليت ها و مسئوليت هاي خود است. خوشحالم و افتخار ميکنم که اعلام کنم کنگره ايرانيان کانادا در مسير پيشرفت قرار گرفته و اميدوارم با همياري جامعه بزرگ ايراني کانادايي بتوانيم اين سازمان را به سازماني فراگير، حرفه اي، نيرومند و تاثيرگذار تبديل کنيم

برای خواندن متن کامل این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Donate Find an Event

About Us

The Iranian Canadian Congress is a non-profit, non-partisan and non-religious organization established in 2007 to represent the interests of Iranian-Canadians and encourage their participation in Canadian society.

Read more

Contact Us

45 Sheppard Avenue East, Unit 900

Toronto, Ontario, M2N 5W9

Email: [email protected]a

Phone: 647-539-4344

Contact us

 

Connect

 

Get Updates