برنامه بمناسبت روز جهانى صلح: هم پيوندى اجتماعى بر پايه چهره ديگرى

Click here to review the event poster

عناوين و ساعت برنامه ها

فرزند پرورى با نگرش صلح طلبانه 
كارگاه آموزشى براى والدين
توسط: خانم دكتر نسترن اديب راد، دكتراى مشاوره و روان درمانى
ساعت ١٠ صبح تا ١٢ ظهر
ظرفيت كلاس : ٢٥ نفر
------------------------------------------
صلح و دوستى 
كارگاه سفال و نقاشى براى گروه سنى ٨ تا ١٢ سال
توسط : آرت كيوART CAVE و خانم طاهره پيرو؛ مجسمه ساز و سفالگر
ساعت ١٠ صبح تا ١٢ ظهر
ظرفيت كلاس :٢٠ نفر
-----------------------------------------------
صلح و دگر پذيرى
كارگاه آموزشى بازى براى گروه سنى ٦تا ٨ سال
توسط گروه آموزشى هيوا
ساعت ١٠ تا ١١ صبح و ١١ صبح تا ١٢ ظهر
ظرفيت كلاس در هر ساعت : ٢٠ نفر
------------------------------------------------
استراحت و ناهار
ساعت ١٢ ظهر تا ١ بعد از ظهر
------------------------------------------------
موسيقى صلح
گزيده هايى از نما آهنگهاى مربوط به صلح
ساعت ۱۵/۱ تا ٢ بعدازظهر

----------------------------------------------------
گفتگو در باره : جايگاه دگر بودگى در حيات آدمى و مناسبات او با ديگران
توسط: خانم دكتر شكوفه سخى، دكتراى علوم سياسى از دانشگاه يورك - تورنتو
ساعت١٥ /٢ بعدازظهر تا ١٥ /٤ بعدازظهر
----------------------------------------------------------------------------
گفتگو در باره : آموزش فرهنگ صلح
توسط: اعلام خواهد شد
ساعت٣٠/ ٤ بعد از ظهر تا ٦ بعد از ظهر
------------------------------------------------------------------------------
محل برنامه: ساختمان شهردارى نورت يورك، شماره ٥١٠٠ خيابان يانگ، اتاقهاى شماره. ١، ٢، ٣
North York Civic Centre, Rooms 1, 2, 3, 5100 Yonge Street


توضيح: ثبت نام در كارگاههاى صبح بدليل ظرفيت محدود ضرورى است. جهت ثبت نام لطفا با آدرس 

[email protected]

تماس بگيريد
برنامه ها به زبان فارسى مى باشد و شركت براى همه رايگان هست

WHEN
September 27, 2015 at 10:00am - 6pm
WHERE
North York Civic Centre

About Us

The Iranian Canadian Congress is a non-profit, non-partisan and non-religious organization established in 2007 to represent the interests of Iranian-Canadians and encourage their participation in Canadian society.

Read more

Contact Us

45 Sheppard Avenue East, Unit 900

Toronto, Ontario, M2N 5W9

Email: [email protected]a

Phone: 647-539-4344

Contact us

 

Connect

 

Get Updates