Denial of two recent allegations against the Iranian Canadian Congress

تکذیب دو مورد از ادعاهای اخیر علیه کنگره ایرانیان کانادا 

در هفته های اخیر و در کارزار لغو بازی فوتبال دوستانه تیم های ملی ایران و کانادا ادعاهای نادرستی از سوی سخنگوی « انجمن جانباختگان پرواز ۷۵۲ » و برخی از اعضای آن در مورد کنگره ایرانیان کانادا در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شد. با انتشار این تکذیبنامه عمومی، تصمیم گرفتیم در باب این ادعاهای نادرست مطرح شده اطلاع رسانی کنیم و مراتب را به اطلاع عموم برسانیم. 

ادعای اول: در طول کارزار انجمن برای لغو بازی فوتبال، سخنگوی این انجمن، آقای حامد اسماعیلیون، در مصاحبه با چند رسانه بدون ارائه هیچگونه مدرک و سندی ادعا کرده اند که کنگره ایرانیان کانادا در ترتیب دادن این بازی نقش داشته و هدف آن از انجام بازی عادی سازی روابط کانادا و ایران است.  کنگره بدین وسیله اعلام می کند که این ادعا از اساس باطل و بطور کامل نادرست است.  

همانطور که در مصاحبه ی اخیر رئیس هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا با رسانه ایران وایر مطرح شد، کنگره ایرانیان کانادا هیچگونه نقشی چه اجرایی و چه مشورتی در ترتیب دادن این مسابقه نداشته است. کنگره خود از طریق فضای عمومی و رسانه های خبری کانادا از برگزاری این بازی آگاه شد. کنگره پس از آغاز تلاش انجمن نامبرده و عده ای دیگر از گروه ها و شخصیتهای سیاسی برای لغو بازی، بیانیه ای در استقبال از برگزاری مسابقه ای که اکثریت قریب به اتفاق بلیط های آن توسط ایرانیان کانادا خریداری شده بود، منتشر کرد. بر اساس متن اساسنامه و تصریح آن در باب توسل به شیوه های تنش زدایی، طبیعتاً کنگره از هر رویداد منجر به تقویت روشهای صلح آمیز استقبال میکند به ویژه اینکه آن رویداد با حمایت جمعی ده ها هزار نفر از هموطنان مقیم کانادا نیز همراه باشد. 

 باید اضافه کرد همانگونه که در گذشته کنگره ایرانیان کانادا بطور صریح و شفاف بر این موضع خود تاکید داشته که قطع روابط کنسولی و دیپلماتیک بین ایران و کانادا یک اشتباه بوده است که هم به منافع کانادا و هم به منافع جامعه ایرانی کانادایی آسیب رسانده است و در این زمینه اقداماتی نیز انجام داده که همگی رسما و به صورت عمومی اعلام شده است، در این مورد نیز چنانچه کنگره اقدامی در زمینه برگزاری این مسابقه انجام داده بود مانند گذشته بدون هراس از هیچ فرد و گروهی انجام این فعالیت را نیز به اطلاع اعضای خود و جامعه ایرانی می رساند.  

ادعای دوم: سخنگو و برخی از اعضای انجمن نامبرده کراراً  درفضای مجازی و مصاحبه های خود بدون ارائه هیچگونه سند و مدرکی،  ادعاهایی در زمینه سیاسی بودن اقدامات کنگره مطرح کرده اند  که این نیز تهمتی بی اساس و ادعایی باطل است. پیش از ایشان نیز این ادعا از سوی گروه های سیاسی بارها تکرار شده است. تنها شاهد ایشان، تلاش کنگره ایرانیان کانادا در سالهای اخیر برای ایجاد روابط دیپلماتیک و کنسولی و همچنین مخالفت کنگره با جنگ و تحریم است.  تلاش های کنگره درباره این موارد تنها بر اساس خواست اعضای این سازمان و بر پایه منافع کانادا و جامعه ایرانی-کانادایی است. اصولا اینکه چه چیزی در جهت منافع حکومت ایران هست و یا نیست در روند تصمیم گیری کنگره به عنوان یک سازمان کانادایی جایی ندارد. در آخرین مجمع عمومی کنگره با اکثریت قاطع اعضا، لزوم فعالیت کنگره در جهت صلح و گفتگو بین کانادا و سایر کشورها بویژه ایران به عنوان یکی از وظایف کلیدی کنگره به اساسنامه سازمان اضافه شده است. مانند هر سازمان دموکراتیک دیگری هیات مدیره وظیفه دارد در جهت خواسته اعضا اقدام کند. اکثریت اعضای این سازمان بر این باورند که گفتگو و دیپلماسی در جهت منافع جامعه ما و کشور میزبان مان کانادا است و این باورهیچ ارتباطی به ساختار حکومت فعلی ایران ندارد‌. 

 

Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • ICC Communications
    published this page in News 2022-06-14 17:23:38 -0400

Donate Find an Event

About Us

The Iranian Canadian Congress is a non-profit, non-partisan and non-religious organization established in 2007 to represent the interests of Iranian-Canadians and encourage their participation in Canadian society.

Read more

Contact Us

45 Sheppard Avenue East, Unit 900

Toronto, Ontario, M2N 5W9

Email: [email protected]a

Phone: 647-539-4344

Contact us

 

Connect

 

Get Updates