پرواز ۷۵۲ - گزارش‌ فعالیت ‌های کنگره ایرانیان کانادا

۸ ژانویه:
سرنگونی هواپیما

۹ ژانویه:

مراسم یادبود آی سی سی برای قربانیان هواپیمای ۷۵۲ با حضور تعدادی از مقامات سیاسی و شرکت بیش از ۱۰۰۰ نفر از ایرانیان شهر تورنتو که توسط CBC به هم بصورت زنده پخش شد. برخی از نزدیکان و اعضای خانواده قربانیان هم در این مراسم شرکت و سخنرانی کردند:
https://www.facebook.com/462105760482785/posts/3295517657141567

https://www.facebook.com/CBCToronto/videos/596674530905414/?vh=e&d=n

۱۲ ژانویه:
"مسببین این فاجعه و آنها که به مردم دروغ گفته اند باید محاکمه شوند"

https://www.facebook.com/462105760482785/posts/3300517503308249/?d=n

۱۴ ژانویه :
نامه به نخست وزیر ترودو:

https://www.iccongress.ca/iranian_canadian_congress_s_messa…

۱۵ ژانویه:
کمپین کنگره برای ارسال ایمیل به دفتر نمایندگان و دفتر نخست وزیر با تاکید بر اجرای عدالت، نیاز به پاسخگو کردن حکومت ایران،تکمیل تحقیقات زیر نظر سازمان های بین المللی مسئول و نیاز به کاهش تنش ها در خاورمیانه. بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضا و حامیان کنگره در این کمپین شرکت کردند:
https://iccongress.good.do/ThankYo…/StandForJusticeAndPeace/

۱۸ ژانویه:

مصاحبه نایب رئیس آی سی سی با شبکه ctv news و تاکید بر تحقیقات شفاف با نظارت سازمان های بین المللی، اجرای عدالت و محاکمه مسببین فاجعه:
https://www.facebook.com/462105760482785/posts/3314711575222175

۱۶ فوریه:

درخواست تعدادی از خانواده های قربانیان از ای سی سی که توسط ای سی سی پخش شد:
https://www.iccongress.ca/family_flight_752

۱۸ فوریه :

بیانیه آی سی سی در چهلم فاجعه هواپیمای ۷۵۲:
https://www.facebook.com/462105760482785/posts/3385890054770993/?d=n

https://www.iccongress.ca/40_days_since_flight_752 

۸ مارچ:

بیانیه آی سی سی در شصتمین روز فاجعه هواپیمای ۷۵۲:

https://www.iccongress.ca/letter_60th_day_since_flight_752

۷ ژانویه ۲۰۲۱:

بیانیه ای سی سی در سالگرد تراژدی سرنگونی هواپیمای ۷۵۲:

https://www.iccongress.ca/statement_anniversary_flight_752_fa

۱۸ مارچ ۲۰۲۱:

بیانیه آی سی سی در خصوص گزارش ویژه سازمان ملل:

https://www.facebook.com/462105760482785/posts/4520289514664369/?d=n

۱۷ژوئن ۲۰۲۱:

درخواست آی سی سی برای اعطای اقامت دائم به خانواده دانشجویان بین المللی قربانی هواپیمای ۷۵۲: 

https://www.iccongress.ca/icc_asks_flight_ps752_pr

 

۸ ژانویه ۲۰۲۲:

بیانیه آی سی سی در دومین سالگرد تراژدی سرنگونی هواپیمای ۷۵۲:

https://www.iccongress.ca/icc_statement_second_anniversary_ps752

 

۸ ژانویه ۲۰۲۳:

بیانیه آی سی سی در سومین سالگرد تراژدی سرنگونی هواپیمای ۷۵۲:

https://www.iccongress.ca/3rd_anniversary_downing_flight_ps752

Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • atosasavekid
    commented 2020-03-09 22:11:20 -0400
    As a Canadian-Iranian Citizen, I wish and rely on Honourable PM of Canada, Mr. Justin Treadue to support our rights and demanding of the Iran Government to respond and demand the punishment of the authorities who were in charge of this horrible tragedy.
    Best Regards,

Donate Find an Event

About Us

The Iranian Canadian Congress is a non-profit, non-partisan and non-religious organization established in 2007 to represent the interests of Iranian-Canadians and encourage their participation in Canadian society.

Read more

Contact Us

45 Sheppard Avenue East, Unit 900

Toronto, Ontario, M2N 5W9

Email: [email protected]a

Phone: 647-539-4344

Contact us

 

Connect

   

 

Get Updates