بیانیه کنگره ایرانیان کانادا در مورد اتهامات بی پایه و تعرض به فرایند انتخاباتی دموکراتیک این نهاد

اکثریت اعضای هیات مدیره کنونی کنگره ایرانیان کانادا در انتخاباتی که آزادترین، دموکراتیک ترین و گران‌ترین انتخابات یک نهاد اجتماعی در جامعه ایرانی کانادایی بود و تحت نظارت قاضی بی طرف کانادایی برگزار میشد، انتخاب شده اند. 

اما در طی دوسال گذشته،‌ گروهی با انگیزه های سیاسی از طریق انتشار انواع اتهامات و اخبار بی اساس در حال گمراه کردن اعضای جامعه نسبت به این نهاد بوده اند. اکنون این گروه با زیر پا گذاشتن اصول دموکراتیک، خواهان تعیین تکلیف دستوری برای کنگره ایرانیان کانادا شده اند. غافل از این که عضویت در این نهاد برای عموم باز و غیرگزینشی بوده و تک تک اعضا با داشتن حق رای مساوی در انتخاب اعضای هیات مدیره و تعیین سرنوشت و جهت‌گیری کنگره نقش بازی می‌کنند. 

هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا ضمن رد تمامی موارد مطرح شده به اطلاع میرساند که کنگره ایرانیان کانادا یک نهاد کاملا عضو محور با شیوه ای کاملا دموکراتیک بوده و در چهارچوب اساسنامه خود فعالیت می کند. عملکرد کنگره در راستای خدمت به جامعه ایرانی  کانادایی در سال های اخیر، از جمله فعالیت هایش در حمایت از دادخواهی خانواده های قربانیان پرواز اوکراینی، بیش ازهر چیزی گویای رویکرد هیات مدیره کنگره است،‌ نه فرضیات و ادعاهای بی پایه.   

اکنون نیز جمعی از اعضای کنگره ایرانیان کانادا برای عضویت در هیات مدیره این نهاد داوطلب شده اند و روند انتخابات این سازمان مطابق اساسنامه و قوانین، به دموکراتیک ترین روش و بر طبق روند سالیان گذشته برگزار خواهد شد.   

لذا افراد امضا کننده بیانیه منتشر شده را دعوت به احترام به اصول دموکراتیک و آرامش کرده و برای تمامی اعضای جامعه ایرانی کانادایی آرزوی سربلندی و موفقیت داریم. 

هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا 

Showing 2 reactions

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • Medi Shams
    commented 2023-03-30 18:06:22 -0400
    من مهدی شمس یکی از فعالترین اعضای قدیمی این نهاد برای دومین بار از انتخابات کنگره توسط این هییت مدیره حذف شده ام. سخن از دموکراتیک گفتن این نهاد که برای کسانی خوب است که هیچ اطلاعاتی در رابطه با این نهاد و هییت مدیره اش ندارند. انیجانب آمادگی دارم که کلیه اطلاعات خود را در اختیار همه علاقمندان بگذارم. – مهدی شمس کاندیدای حذفی کنگره ایرانیان
  • ICC Communications
    published this page in News 2023-03-30 16:42:55 -0400

Donate Find an Event

About Us

The Iranian Canadian Congress is a non-profit, non-partisan and non-religious organization established in 2007 to represent the interests of Iranian-Canadians and encourage their participation in Canadian society.

Read more

Contact Us

45 Sheppard Avenue East, Unit 900

Toronto, Ontario, M2N 5W9

Email: [email protected]a

Phone: 647-539-4344

Contact us

 

Connect

   

 

Get Updates