موفقیت جامعه ایرانیان کانادا، نیازمند همکاری و همیاری همه ماست

: متن زیر دعوت به همکاری از متخصصین ایرانی کانادایی با کمیته مشارکت و ارتباطات کنگره در رابطه با برنامه مربوط به خدمت رسانی به تازه واردین ایرانی میباشد

در طی سالهای اخیر تعداد مهاجرین ایرانی که هر ساله وارد کانادا می شوند بطور قابل توجهی در مقایسه با یک دهه پیش
افزایش یافته است. بنابر این در حال حاضر و طی سالهای پیش رو، بخش قابل توجهی از جامعه ایرانی کانادایی را
افرادی تشکیل می دهند که سالهای اولیه اقامت خود در کانادا را می گذرانند و با فراز و نشیب های معمول ماهها و
سالهای اولیه مهاجرت روبرو هستند. بسیاری از این مهاجرین علیرغم سطح بالای تحصیلی و تجربه کاری، با چالش های
.زیادی در تطبیق با محیط جدید و نیل به اهداف شخصی شان مواجه می شوند

یکی از اهداف کنگره ایرانیان کانادا حمایت از اعضای این جامعه در پیدا کردن جایگاه خود در جامعه جدید است. بدین
منظور کمیته روابط عمومی و ارتباطات کنگره اقداماتی را در راستای اطلاع رسانی در زمینه نیازمندی های مهاجرین
جدید مدنظر قرار داده است که از جمله می توان به برگزاری جلسات آشناسازی و راهنمایی و نیز ایجاد و توسعه یک
تارنمای (وبسایت) اطلاع رسانی اشاره کرد. کنگره ایرانیان کانادا از کلیه افراد متخصص و علاقمند به مشارکت
داوطلبانه در برگزاری اینگونه جلسات و همچنین تهیه و ارائه مطالب تخصصی برای تارنما در موضوعاتی که به نحوی
.بر اسکان و تطبیق پذیری مهاجرین در جامعه کانادایی تاثیرگذار است، دعوت به همکاری می نماید
:برخی از سرفصل های مهم که علاقمندان می توانند در آن مشارکت نمایند عبارتند از

اسکان و اقامت -
تهیه مدارک اولیه -
اشتغال و بازار کار -
ادامه تحصیل -
نیازمندی های خانواده -
زبان -
اطلاعات شهری -
مدیریت مالی -
نیازمندیهای حقوقی -
بهداشت و درمان -

علاقمندان داوطلب همکاری لطفا اطلاعات تماس (تلفن و ایمیل) و زمینه تخصصی خود را به آدرس ایمیل زیر
:ارسال نمایند

[email protected]

با تشکر 

کمیته ارتباطات و مشارکت 

کنگره ایرانیان کانادا

About Us

The Iranian Canadian Congress is a non-profit, non-partisan and non-religious organization established in 2007 to represent the interests of Iranian-Canadians and encourage their participation in Canadian society.

Read more

Contact Us

45 Sheppard Avenue East, Unit 900

Toronto, Ontario, M2N 5W9

Email: [email protected]a

Phone: 647-539-4344

Contact us

 

Connect

 

Get Updates